موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری

ضوابط و دستور العمل آیین نامه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد


موسسه اندیشه آسیا

ضوابط و دستور العمل آیین نامه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد

 

 

فهرست سرآغاز…………الف

یادداشت معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور…………ب

یادداشت طراحان این مدل…………ج

فصل اول؛ (کلیات و تعاریف) مدل توسعه کمی و کیفی آموزشگاه های آزاد…………1

فصل دوم؛ موسسین، حقوق و تکالیف آنان …………13

فصل سوم؛(شرایط و تکالیف متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد)………… 19

فصل چهارم؛ (ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد)…………25

فصل پنجم؛ (شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری) …………29

فصل ششم؛ احراز صالحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد …………37

فصل هفتم؛ انتقال و واگذاری پروانه تاسیس …………41

فصل هشتم؛ مهارت آموزان، کارآموزان، حقوق و تکالیف آنان …………45

فصل نهم؛ توسعه و گسترش آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد …………53

فصل دهم؛ ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه (خاص) و خصوصی …………61

فصل یازدهم؛ حداقل الزامات صدور پروانه تاسیس و تمدید آن …………65

فصل دوازدهم؛ نحوه تعيين شهريه …………83

فصل سیزدهم؛ استانداردسازی مهر، سربرگ، تابلو و نحوه تبلیغات آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد …………87

فصل چهاردهم؛ ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد…………91

فصل پانزدهم؛ نظارت بر آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد …………95

مجوز آموزشگاه مجازی

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 99
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد
آموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *