موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری
منو

مشاوره اخذ مجوز سازمان مردم نهاد یا NGO (سمن)


 

موسسه اندیشه آسیا

۱۰نکته مهم درباره اخذ مجوز NGO یا ثبت سمن (مجوز سازمان مردم نهاد) که قبل از اقدام به اخذ مجوز، باید بدانید.

 

قبل از اقدام جهت اخذ مجوز NGO یا ثبت سمن – و اخذ پروانه فعالیت NGO این نکات را به دقت مطالعه نمایید

۱-عنوان یک NGO می تواند یکی از عناوین (انجمن-جمعیت-موسسه-بنیاد-کانون-مرکز-گروه-خانه) و نظایر آن باشد که استفاده از بعضی از عناوین مشروط به داشتن شرایط خاصی می باشد.

۲-هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند وحداقل ۵ نفر به همراه ۴ نفر بازرس می باشند.
۳-موضوع فعالیت سازمان یکی از موارد علمی-فرهنگی-هنری-اجتماعی-امور زنان-محیط زیست-بهداشت و درمان -ورزشی و نظایر آنها می باشد.
۴-هزینه های NGO از منابع زیر تامین می شود:

  • الف-هدیه-اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی -خارجی-دولتی و غیر دولتی
  • ب-وقف و حبس
  • ج-وجوه حاصله از فعالیتهای سازمان در چارچوب موضوع فعالیت-اهداف و اساسنامه سازمان
  • د-حق عضویت در سازمان

۵-فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز از مراجع نظارتی-فرا استانی و ملی باشد.
۶-برای کسب مجوز با محدوده فعالیت شهرستان یا استان باید از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان اقدام نمود.
۷-سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
۸-محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان می تواند یکی از محدوده های شهرستانی-استانی-فرا استانی و ملی باشد.
۹-در محدوده فعالیت فرا استانی هیات موسس می تواند در حداکثر ۴ استان فعالیت داشته باشد.
۱۰-فعالیت NGO معاف از پرداخت مالیات می باشد.

مجوز ngo یا سمن (مخفف سازمان مردم نهاد)

اخذ مجوز NGO (سازمان مردم نهاد): جهت فعالیت های فرهنگی -هنری با قابلیت تاسیس شعبه در سراسر کشور

مجوز آموزشگاه مجازی

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 99
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد
آموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن