مشاوره استخدام و قرارداد اساتید و پرسنل | مشاوره تاسیس آموزشگاه - اندیشه آسیا

موسسه اندیشه آسیا جهت عقد قراردادهای موسسات آموزشی با اساتید-پرسنل و دانش آموزان درچارچوب قوانین -وزارت کار و امور اجتماعی-اداره بیمه تامین اجتماعی و اداره دارایی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موسسان موسسات آموزشی اقدام به ارائه جلسات مشاوره کاملا تخصصی در زمینه های فوق الذکر می نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان موسسه اندیشه آسیا تماس بگیرید.