درباره ما

موسسه اندیشه آسیا

موسسه اندیشه آسیا با بهره گیری از تجارب کارشناسان متخصص آموزشی وموسسین مدارس و آموزشگاههای موفق سراسر کشورافتخار دارد تا در زمینه تأسیس وهمچنین مشاوره تاسیس انواع موسسات آموزشی ازمرحله اخذ مجوز تا مرحله راه اندازی آموزشگاه ومشاوره تاسیس مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در خدمت متقاضیان محترم باشد، خدمات این موسسه عبارتند از:

۱-مشاوره اخذ مجوز مدرسه و آموزشگاه به نام شخص

۲-معرفی سرمایه گذارجهت تاسیس آموزشگاه ومدرسه

۳-معرفی آموزشگاه ومدرسه فعال (در حال کار) با تجهیزات

۴-مشارکت آموزشی در زمینه مکان – مجوز و سرمایه گذاری

۵-مشاوره استخدام و قرارداد پرسنل آموزشی

۶-مشاوره استخدام و قرارداد اساتید آموزشی

۷-مشاوره روش انجام تبلیغات بهینه و منحصر بفرد آموزشی

۸-مشاوره روش جذب دانش آموز و دانشجو

۹- تهیه طرح توجیهی برای تاسیس انواع مدارس وموسسات آموزشی

۱۰- اخذ نمایندگی برای موسسه شما از برند های معتبر آموزشی

۱۱- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه متقاضیان تاسیس موسسات آموزشی

۱۲- اخذ گواهینامه ایزو برای مدرسه یاموسسه آموزشی شما

۱۳- ثبت موسسه آموزشی و تبدیل مدارس وموسسات آموزشی حقیقی به حقوقی

۱۴-کارشناسی ارزش گذاری مدارس وآموزشگاههای فعال

۱۵-ایجاد دپارتمان نمایندگی جهت موسساتی که مایل به اعطای نمایندگی می باشند