اخذ تسهیلات و وام جهت توسعه موسسات آموزشی

موسسه اندیشه آسیا کلیه متقاضیان واجد شرایط را به منظور توسعه فعالیت مدارس و موسسات آموزشی جهت اخذ وام وتسهیلات به بانکها و موسسات مالی اعتباری معرفی می نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باکارشناسان موسسه اندیشه آسیا تماس بگیرید.

فهرست
پشتیبانی واتساپ (کلیک کنید)
پشتیبانی واتساپ (کلیک کنید)