موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه و موسسات فرهنگی-هنری
منو

آخرین پروژه های انجام شده


موسسه اندیشه آسیا

 

 

فهرست آخرین پروژه های انجام شده
نوع فعالیت  زمینه فعالیت نام موسسه ردیف
حقیقی

مهد کودک

باغ زندگی

1

 

حقیقی

کنکور

الف

2
حقیقی زبان

فراگام

3
حقیقی زبان

شمیم

4
حقیقی زبان امین دانش پژوه 5
حقیقی زبان ادیبی 6
حقوقی مدیریت – زبان
سفیر خلاقیت 7
  حقیقی زبان کاوش نوین 8
حقیقی کامپیوتر سرزمین اموزش
9
حقوقی هنرهای تجسمی
تندیس هنر 10
حقوقی هنر های تجسمی ایلیا 11
حقیقی موسیقی نی ریز 12
  حقوقی مدرسه المپیاد برتر مانی 13
حقیقی زبان نگین 14
حقیقی خدمات آموزشی  کاوش 15
  حقیقی زبان زبان پژوهان 16
حقیقی زبان گام اول 17
حقیقی زبان اندیشه سینا 18
  حقیقی زبان هخامنش 19
حقیقی زبان مهاجران 20
حقیقی زبان سایه 21
حقیقی علمی آزاد مهراد 22
حقیقی زبان مسافر 23
حقیقی کار و دانش شایگان 24
حقیقی زبان صبای نور 25
حقیقی زبان و انتشارات چراغ راه دانش 26
حقیقی زبان سرای زبان آرین 27
حقوقی زبان سرای زبان سحر 28
حقیقی زبان زبان سازان 29
حقیقی هنر های تجسمی هنرهای زیبا 30
حقیقی زبان فاضلی 31
حقیقی زبان پگاه ایران 32
حقوقی زبان ارتباط کلامی رز 33
حقیقی مدرسه جهان دانش 34
حقیقی کامپیوتر مبتکران 35
حقیقی هنر های تجسمی مظهری نیا 36
حقیقی زبان جاذبه 37
حقیقی زبان آوند 38
حقیقی زبان فریار 39
حقیقی زبان سخن گو 40
حقیقی کامپیوتر مولوی 41
حقیقی زبان بهین آفرینگان 42
حقیقی زبان صدای ماندگار 43
حقیقی صدا برداری  پارسیان 44
حقیقی زبان سفیر خلاقیت
45
حقیقی زبان فرامهر 46
حقیقی زبان

دریا

47
حقوقی زبان دنیای برتر دانش 48
حقوقی زبان شمیم یاس 49
حقوقی دبیرستان شمیم یاس 50
حقیقی زبان متخصصان 51
حقیقی زبان اوای کودک 52
حقیقی زبان هیوا 53
حقیقی زبان علم اموزان اوای زبان 54
حقیقی دبیرستان سوره نیکو 55
حقوقی کنکور سیم اخر 56
حقیقی زبان طاهر 57
حقیقی دبیرستان خیام حکیم 58
حقیقی کنکور دانش پژوه 59
حقوقی زبان اندیشه خلاق 60
حقوقی زبان-خلاقیت اندیشه خلاق 61
حقیقی زبان ال طاها 62
حقوقی زبان – مدیریت دانشیار 63
حقیقی کنکور فن آوران 64
حقیقی فن آوری اطلاعات سفیر دانش قزوین 65
حقیقی زبان سها 66
حقیقی کنکور قلم چی – منطقه 2 67
حقیقی کنکور قلم چی – منطقه 16 68
حقیقی زبان گات 69
حقیقی کنکور ویژن 70
حقیقی زبان اساطیر تهران 71
حقیقی زبان بدیع 72
حقیقی زبان نشاط 73
حقیقی کنکور ادیبستان 74
حقوقی اعزام دانشجو سفیر صلح 75
حقوقی چند منظوره شکوه خاور میانه 76
حقوقی چند منظوره ثمر 77
حقوقی چند منظوره افتاب مطهر 78
حقیقی تک منظوره دانش افروزپاسارگاد 79
حقیقی کنکور فرصت برابر 80
 حقوقی زبان جام جم نوین 81
 حقوقی  زبان مهر سبحان 82
 حقوقی زبان  شهاب دانش 83
حقوقی زبان  اساطیر ویدا 84
حقوقی کنکور حامی خرد 85
حقوقی   کنکور ویژن ویرا 86
حقوقی زبان فرتاک اپادانا 87
 حقوقی زبان نوای سخن 88
حقوقی زبان  زبانزد افاق 89
حقوقی کنکور بارش هستی 90
 حقوقی زبان سامان مهام 91
حقوقی  زبان آتیه سازان سپنتا 92
حقوقی زبان قاصدک سپید 93
حقوقی مشاوره همیار خانواده 94
حقوقی کنکور فانوس دانش 95
حقیقی  زبان مهرانه 96
حقیقی   زبان گشایش 97
حقیقی کنکور  ندای آموزگار 98
 حقیقی کنکور خلاق 99
حقیقی  زبان اورانوس 100
حقیقی زبان دلتا 101
حقوقی زبان سیوان تاک 102
 حقوقی زبان پردیس هما  103
حقوقی  زبان گیتی اموز تات 104
حقوقی زبان گویش پارس 105
حقوقی کنکور کودکان هوشمند 106
حقوقی زبان جزیره منوچهر زاده 107
حقوقی زبان سعادت آفرینان 108
حقوقی زبان سگال دانش 109
حقوقی زبان ایسا توکان 110
حقوقی زبان نهال نو 111
حقوقی زبان پردیس آراد 112
 حقوقی زبان مهام بازرگان 113
حقوقی  زبان فرتاک مبین 114
 حقوقی  زبان  راشین پردیس 115
حقیقی زبان رباط 116
حقوقی مهد کودک مسافر خاطره کوچولو 117
حقوقی هنرهای تجسمی سایه روشن 118
حقوقی زبان زبان پژوهان کلام 119
حقوقی زبان ندای سخن 120
حقوقی کنکور خانه مشاوره ایرانیان 121
حقوقی کنکور تاک عصر نوین 122
حقوقی  کنکور آرمان اندیشان 123
حقوقی زبان باتاب شریف 124
 حقوقی زبان گفتمان فردا 125
حقوقی  کنکور علم تابان رسام 126
حقوقی  زبان آوای آریانا 127
حقوقی  زبان اندیشه آمیتیس 128
حقیقی زبان یارا 129
حقوقی زبان دراندیش درنیکا 130
حقوقی کنکور ویرا پارسیان 131
حقوقی کنکور مهراب پاسارگاد 132
حقوقی زبان فکر آفرین هوشمند 133
حقیقی زبان ارس گفتمان پرتو 134
حقیقی کنکور ویژن 135
حقیقی فن بیان و مذاکره هفت 136
حقیقی کنکور  مشاوره اندیشان هیوا 137
حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(دختران) 138
حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(پسران) 139
مجوز آموزشگاه مجازی

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 99
آموزشگاه بورس خانه سرمایه
موسسه فن بیان بیشتر از یکنفر
آموزشگاه سینمایی امین زندگانی
آموزشگاه سینمایی شهر صدای پارسیان
آموزشگاه بازاریابی دکتر یحیی علوی
آموزشگاه موسیقی نی ریز
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان قاصدک سپید
آموزشگاه زبان یارا
آموزشگاه مالی رادین حساب

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد
آموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن