موسسه اندیشه آسیا | مشاوره تاسیس انواع آموزشگاه

آخرین پروژه های انجام شده


موسسه اندیشه آسیا

 

 

فهرست آخرین پروژه های انجام شده
نوع فعالیت  زمینه فعالیت نام موسسه ردیف
حقیقی

مهد کودک

باغ زندگی

۱

 

حقیقی

کنکور

الف

۲
حقیقی زبان

فراگام

۳
حقیقی زبان

شمیم

۴
حقیقی زبان امین دانش پژوه ۵
حقیقی زبان ادیبی ۶
حقوقی مدیریت – زبان
سفیر خلاقیت ۷
  حقیقی زبان کاوش نوین ۸
حقیقی کامپیوتر سرزمین اموزش
۹
حقوقی هنرهای تجسمی
تندیس هنر ۱۰
حقوقی هنر های تجسمی ایلیا ۱۱
حقیقی موسیقی نی ریز ۱۲
  حقوقی مدرسه المپیاد برتر مانی ۱۳
حقیقی زبان نگین ۱۴
حقیقی خدمات آموزشی  کاوش ۱۵
  حقیقی زبان زبان پژوهان ۱۶
حقیقی زبان گام اول ۱۷
حقیقی زبان اندیشه سینا ۱۸
  حقیقی زبان هخامنش ۱۹
حقیقی زبان مهاجران ۲۰
حقیقی زبان سایه ۲۱
حقیقی علمی آزاد مهراد ۲۲
حقیقی زبان مسافر ۲۳
حقیقی کار و دانش شایگان ۲۴
حقیقی زبان صبای نور ۲۵
حقیقی زبان و انتشارات چراغ راه دانش ۲۶
حقیقی زبان سرای زبان آرین ۲۷
حقوقی زبان سرای زبان سحر ۲۸
حقیقی زبان زبان سازان ۲۹
حقیقی هنر های تجسمی هنرهای زیبا ۳۰
حقیقی زبان فاضلی ۳۱
حقیقی زبان پگاه ایران ۳۲
حقوقی زبان ارتباط کلامی رز ۳۳
حقیقی مدرسه جهان دانش ۳۴
حقیقی کامپیوتر مبتکران ۳۵
حقیقی هنر های تجسمی مظهری نیا ۳۶
حقیقی زبان جاذبه ۳۷
حقیقی زبان آوند ۳۸
حقیقی زبان فریار ۳۹
حقیقی زبان سخن گو ۴۰
حقیقی کامپیوتر مولوی ۴۱
حقیقی زبان بهین آفرینگان ۴۲
حقیقی زبان صدای ماندگار ۴۳
حقیقی صدا برداری  پارسیان ۴۴
حقیقی زبان سفیر خلاقیت
۴۵
حقیقی زبان فرامهر ۴۶
حقیقی زبان

دریا

۴۷
حقوقی زبان دنیای برتر دانش ۴۸
حقوقی زبان شمیم یاس ۴۹
حقوقی دبیرستان شمیم یاس ۵۰
حقیقی زبان متخصصان ۵۱
حقیقی زبان اوای کودک ۵۲
حقیقی زبان هیوا ۵۳
حقیقی زبان علم اموزان اوای زبان ۵۴
حقیقی دبیرستان سوره نیکو ۵۵
حقوقی کنکور سیم اخر ۵۶
حقیقی زبان طاهر ۵۷
حقیقی دبیرستان خیام حکیم ۵۸
حقیقی کنکور دانش پژوه ۵۹
حقوقی زبان اندیشه خلاق ۶۰
حقوقی زبان-خلاقیت اندیشه خلاق ۶۱
حقیقی زبان ال طاها ۶۲
حقوقی زبان – مدیریت دانشیار ۶۳
حقیقی کنکور فن آوران ۶۴
حقیقی فن آوری اطلاعات سفیر دانش قزوین ۶۵
حقیقی زبان سها ۶۶
حقیقی کنکور قلم چی – منطقه ۲ ۶۷
حقیقی کنکور قلم چی – منطقه ۱۶ ۶۸
حقیقی زبان گات ۶۹
حقیقی کنکور ویژن ۷۰
حقیقی زبان اساطیر تهران ۷۱
حقیقی زبان بدیع ۷۲
حقیقی زبان نشاط ۷۳
حقیقی کنکور ادیبستان ۷۴
حقوقی اعزام دانشجو سفیر صلح ۷۵
حقوقی چند منظوره شکوه خاور میانه ۷۶
حقوقی چند منظوره ثمر ۷۷
حقوقی چند منظوره افتاب مطهر ۷۸
حقیقی تک منظوره دانش افروزپاسارگاد ۷۹
حقیقی کنکور فرصت برابر ۸۰
 حقوقی زبان جام جم نوین ۸۱
 حقوقی  زبان مهر سبحان ۸۲
 حقوقی زبان  شهاب دانش ۸۳
حقوقی زبان  اساطیر ویدا ۸۴
حقوقی کنکور حامی خرد ۸۵
حقوقی   کنکور ویژن ویرا ۸۶
حقوقی زبان فرتاک اپادانا ۸۷
 حقوقی زبان نوای سخن ۸۸
حقوقی زبان  زبانزد افاق ۸۹
حقوقی کنکور بارش هستی ۹۰
 حقوقی زبان سامان مهام ۹۱
حقوقی  زبان آتیه سازان سپنتا ۹۲
حقوقی زبان قاصدک سپید ۹۳
حقوقی مشاوره همیار خانواده ۹۴
حقوقی کنکور فانوس دانش ۹۵
حقیقی  زبان مهرانه ۹۶
حقیقی   زبان گشایش ۹۷
حقیقی کنکور  ندای آموزگار ۹۸
 حقیقی کنکور خلاق ۹۹
حقیقی  زبان اورانوس ۱۰۰
حقیقی زبان دلتا ۱۰۱
حقوقی زبان سیوان تاک ۱۰۲
 حقوقی زبان پردیس هما  ۱۰۳
حقوقی  زبان گیتی اموز تات ۱۰۴
حقوقی زبان گویش پارس ۱۰۵
حقوقی کنکور کودکان هوشمند ۱۰۶
حقوقی زبان جزیره منوچهر زاده ۱۰۷
حقوقی زبان سعادت آفرینان ۱۰۸
حقوقی زبان سگال دانش ۱۰۹
حقوقی زبان ایسا توکان ۱۱۰
حقوقی زبان نهال نو ۱۱۱
حقوقی زبان پردیس آراد ۱۱۲
 حقوقی زبان مهام بازرگان ۱۱۳
حقوقی  زبان فرتاک مبین ۱۱۴
 حقوقی  زبان  راشین پردیس ۱۱۵
حقیقی زبان رباط ۱۱۶
حقوقی مهد کودک مسافر خاطره کوچولو ۱۱۷
حقوقی هنرهای تجسمی سایه روشن ۱۱۸
حقوقی زبان زبان پژوهان کلام ۱۱۹
حقوقی زبان ندای سخن ۱۲۰
حقوقی کنکور خانه مشاوره ایرانیان ۱۲۱
حقوقی کنکور تاک عصر نوین ۱۲۲
حقوقی  کنکور آرمان اندیشان ۱۲۳
حقوقی زبان باتاب شریف ۱۲۴
 حقوقی زبان گفتمان فردا ۱۲۵
حقوقی  کنکور علم تابان رسام ۱۲۶
حقوقی  زبان آوای آریانا ۱۲۷
حقوقی  زبان اندیشه آمیتیس ۱۲۸
حقیقی زبان یارا ۱۲۹
حقوقی زبان دراندیش درنیکا ۱۳۰
حقوقی کنکور ویرا پارسیان ۱۳۱
حقوقی کنکور مهراب پاسارگاد ۱۳۲
حقوقی زبان فکر آفرین هوشمند ۱۳۳
حقیقی زبان ارس گفتمان پرتو ۱۳۴
حقیقی کنکور ویژن ۱۳۵
حقیقی فن بیان و مذاکره هفت ۱۳۶
حقیقی کنکور  مشاوره اندیشان هیوا ۱۳۷
حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(دختران) ۱۳۸
حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(پسران) ۱۳۹

آخرین پروژه های انجام شدهفهرست پروژه های سال 96
آموزشگاه زبان آتیه سازان سپنتا
آموزشگاه کنکور کودکان هوشمند
مهد کودک مسافر خاطره کوچولو
آموزشگاه زبان سیوان تاک
آموزشگاه زبان سبا
آموزشگاه کنکور ویژن
آموزشگاه سینمایی پارسیان
آموزشگاه هنرهای تجسمی ایلیا
آموزشگاه موسیقی نی ریز
مدرسه المپیاد برتر مانی
آموزشگاه زبان آتیه سازان

در حال اعطای نمایندگیآموزشگاه زبان کودکان برتر
آموزشگاه زبان رنگین کمان
آموزشگاه زبان آتیه سازان
آموزشگاه زبان گات
آموزشگاه تخصصی ریاضیات ویژن
آموزشگاه تخصصی چرتکه ذهن نو
آموزشگاه زبان ویستا