ثبت موسسه آموزشی

موسسه اندیشه آسیا

موسسه اندیشه آسیا

ثبت موسسه آموزشی

ثبت موسسه آموزشی اولین قدم و مهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی می باشد متقاضیانی که از طریق اجاره مجوز و یا مشارکت در بهره برداری از یک مجوز اقدام به تاسیس آموزشگاه می نمایند جهت داشتن حق انحصاری استفاده از نام و برند موسسه و همچنین ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور باید در ابتدا اقدام به ثبت یک موسسه آموزشی نمایندبه عنوان مثال کلیه برندهای آموزشی معتبر کشور از طریق ثبت موسسه آموزشی اقدام به تاسیس شعبه و نمایندگی در سراسر کشور نموده اند

 

1- آیا صرفاً فقط با ثبت یک موسسه آموزشی می توان اقدام به تاسیس آموزشگاه نمود؟

2- مزایا ی ثبت موسسه آموزشی کدام است؟
3- منظور از نماینده حقوقی در موسسات آموزشی چیست؟

4- آیا ایجاد شعبه و نمایندگی از طریق ثبت موسسه امکان پذیر است؟

5- آیا موسس " دارنده مجوز" حتماً باید عضو هیات مدیره موسسه آموزشی باشد؟

6- آیا موسس " دارنده مجوز" حتماً باید جزو صاحبین امضای موسسه آموزشی باشد؟

7- هزینه لازم برای ثبت یک موسسه آموزشی چقدر است؟
8- در موضوع فعالیت یک موسسه آموزشی چه مواردی باید ذکر گردد؟
9- ثبت یک موسسه آموزشی با چند نفر امکان پذیر است؟

10- منظور از استعلام مجوز در ثبت موسسه آموزشی چیست؟

جهت پاسخ به این سوال و صدها سوال مهم دیگر در زمینه ثبت موسسه آموزشی در کارگاه آموزشی (ویژه ثبت موسسه آموزشی) شرکت کنید .