آخرین پروژه های انجام شده

آخرین پروژه های انجام شده

آخرین پروژه های انجام شده

توسط موسسه اندیشه آسیا

 

 

فهرست آخرین پروژه های انجام شده

مرجع نوع فعالیت  زمینه فعالیت نام موسسه ردیف

بهزیستی

حقیقی

مهد کودک

باغ زندگی

1

آموزش و پرورش

حقیقی

کنکور

الف

2

آموزش و پرورش

حقیقی زبان

فراگام

3
آموزش وپرورش
حقیقی زبان

شمیم

4

فرهنگ و ارشاد

حقیقی زبان امین دانش پژوه 5
آموزش وپرورش
حقیقی زبان ادیبی 6
علوم حقوقی مدیریت - زبان
سفیر خلاقیت 7
آموزش وپرورش
حقیقی زبان کاوش نوین 8
فنی و حرفه ای حقیقی کامپیوتر سرزمین اموزش
9
فرهنگ و ارشاد حقوقی هنرهای تجسمی
تندیس هنر 10
فرهنگ و ارشاد حقیقی هنر های تجسمی ایلیا 11
فرهنگ و ارشاد حقیقی موسیقی نی ریز 12
آموزش و پرورش
حقوقی مدرسه المپیاد برتر مانی 13
آموزش و پرورش حقیقی زبان نگین 14
فنی و حرفه ای حقیقی خدمات آموزشی  کاوش 15
آموزش و پرورش
حقیقی زبان زبان پژوهان 16
آموزش و پرورش حقیقی زبان گام اول 17
فرهنگ و ارشاد حقیقی زبان اندیشه سینا 18
آموزش و پرورش
حقیقی زبان هخامنش 19
فرهنگ و ارشاد حقیقی زبان مهاجران 20
آموزش و پرورش حقیقی زبان سایه 21
آموزش و پرورش حقیقی علمی آزاد مهراد 22
آموزش و پرورش حقیقی زبان مسافر 23
فرهنگ و ارشاد حقیقی کار و دانش شایگان 24
آموزش و پرورش حقیقی زبان صبای نور 25
فرهنگ و ارشاد حقیقی زبان و انتشارات چراغ راه دانش 26
آموزش و پرورش حقیقی زبان سرای زبان آرین 27
آموزش و پرورش حقوقی زبان سرای زبان سحر 28
آموزش و پرورش حقیقی زبان زبان سازان 29
فرهنگ و ارشاد حقیقی هنر های تجسمی هنرهای زیبا 30
آموزش و پرورش حقیقی زبان فاضلی 31
آموزش و پرورش حقیقی زبان پگاه ایران 32
آموزش و پرورش حقوقی زبان ارتباط کلامی رز 33
آموزش و پرورش حقیقی مدرسه جهان دانش 34
فنی و حرفه ای حقیقی کامپیوتر مبتکران 35
فرهنگ و ارشاد حقیقی هنر های تجسمی مظهری نیا 36
آموزش و پرورش حقیقی زبان جاذبه 37
آموزش و پرورش حقیقی زبان آوند 38
آموزش و پرورش حقیقی زبان فریار 39
آموزش و پرورش حقیقی زبان سخن گو 40
فنی و حرفه ای حقیقی کامپیوتر مولوی 41
فرهنگ و ارشاد حقیقی زبان بهین آفرینگان 42
آموزش و پرورش حقیقی زبان صدای ماندگار 43
فنی و حرفه ای حقیقی صدا برداری  پارسیان 44
فرهنگ وارشاد
حقیقی زبان سفیر خلاقیت
45
آموزش وپرورش حقیقی زبان فرامهر 46
آموزش وپرورش حقیقی زبان

دریا

47
فرهنگ و ارشاد حقوقی زبان دنیای برتر دانش 48
آموزش وپرورش حقوقی زبان شمیم یاس 49
آموزش وپرورش حقوقی دبیرستان شمیم یاس 50
آموزش وپرورش حقیقی زبان متخصصان 51
آموزش وپرورش حقیقی زبان اوای کودک 52
آموزش وپرورش حقیقی زبان هیوا 53
آموزش وپرورش حقیقی زبان علم اموزان اوای زبان 54
آموزش وپرورش حقیقی دبیرستان سوره نیکو 55
فرهنگ و ارشاد حقوقی کنکور سیم اخر 56
آموزش وپرورش حقیقی زبان طاهر 57
آموزش وپرورش حقیقی دبیرستان خیام حکیم 58
آموزش وپرورش حقیقی کنکور دانش پژوه 59
فرهنگ و ارشاد حقوقی زبان اندیشه خلاق 60
علوم حقوقی زبان-خلاقیت اندیشه خلاق 61
آموزش وپرورش حقیقی زبان ال طاها 62
علوم حقوقی زبان – مدیریت دانشیار 63
آموزش وپرورش حقیقی کنکور فن آوران 64
فنی و حرفه ای حقیقی فن آوری اطلاعات سفیر دانش قزوین 65
آموزش وپرورش حقیقی زبان سها 66
آموزش وپرورش حقیقی کنکور قلم چی – منطقه 2 67
آموزش وپرورش حقیقی کنکور قلم چی – منطقه 16 68
آموزش و پرورش
حقیقی زبان گات 69
آموزش و پرورش
حقیقی کنکور ویژن 70
آموزش وپرورش حقیقی زبان اساطیر تهران 71
آموزش وپرورش حقیقی زبان بدیع 72
آموزش وپرورش حقیقی زبان نشاط 73
اموزش وپرورش حقیقی کنکور ادیبستان 74
علوم حقوقی اعزام دانشجو سفیر صلح 75
فرهنگ و ارشاد حقوقی چند منظوره شکوه خاور میانه 76
فرهنگ و ارشاد حقوقی چند منظوره ثمر 77
فرهنگ و ارشاد حقوقی چند منظوره افتاب مطهر 78
فرهنگ و ارشاد حقیقی تک منظوره دانش افروزپاسارگاد 79
فرهنگ و ارشاد حقیقی کنکور فرصت برابر 80
فرهنگ و ارشاد  حقوقی زبان جام جم نوین 81
 فرهنگ و ارشاد  حقوقی  زبان مهر سبحان 82
آموزش و پرورش
 حقوقی زبان  شهاب دانش 83
آموزش و پرورش حقوقی زبان  اساطیر ویدا 84
آموزش وپرورش
حقوقی کنکور حامی خرد 85
آموزش و پرورش حقوقی   کنکور ویژن ویرا 86
آموزش وپرورش
حقوقی زبان فرتاک اپادانا 87
 آموزش وپرورش
 حقوقی زبان نوای سخن 88
آموزش و پرورش
حقوقی زبان  زبانزد افاق 89
آموزش و پرورش حقوقی کنکور بارش هستی 90
 آموزش وپرورش  حقوقی زبان سامان مهام 91
آموزش و پرورش حقوقی  زبان آتیه سازان سپنتا 92
آموزش و پرورش حقوقی زبان قاصدک سپید 93
بهزیستی حقوقی مشاوره همیار خانواده 94
آموزش و پرورش
حقوقی کنکور فانوس دانش 95
آموزش و پرورش حقیقی  زبان مهرانه 96
آموزش و پرورش حقیقی   زبان گشایش 97
آموزش و پرورش حقیقی کنکور  ندای آموزگار 98
آموزش وپرورش
 حقیقی کنکور خلاق 99
آموزش و پرورش حقیقی  زبان اورانوس 100
آموزش و پرورش حقیقی زبان دلتا 101
آموزش و پرورش حقوقی زبان سیوان تاک 102
 آموزش و پرورش  حقوقی زبان پردیس هما  103
آموزش و پرورش حقوقی  زبان گیتی اموز تات 104
آموزش و پرورش حقوقی زبان گویش پارس 105
آموزش وپرورش حقوقی کنکور کودکان هوشمند 106
آموزش و پرورش حقوقی زبان جزیره منوچهر زاده 107
آموزش و پرورش حقوقی زبان سعادت آفرینان 108
آموزش وپرورش حقوقی زبان سگال دانش 109
آموزش و پرورش حقوقی زبان ایسا توکان 110
آموزش وپرورش حقوقی زبان نهال نو 111
آموزش و پرورش حقوقی زبان پردیس آراد 112
آموزش و پرورش  حقوقی زبان مهام بازرگان 113
اموزش و پرورش حقوقی  زبان فرتاک مبین 114
آموزش و پرورش  حقوقی  زبان  راشین پردیس 115
آموزش و پرورش حقیقی زبان رباط 116
بهزیستی حقوقی مهد کودک مسافر خاطره کوچولو 117
فرهنگ و ارشاد حقوقی هنرهای تجسمی سایه روشن 118
فرهنگ و ارشاد حقوقی زبان زبان پژوهان کلام 119
فرهنگ و ارشاد حقوقی زبان ندای سخن 120
آموزش و پرورش حقوقی کنکور خانه مشاوره ایرانیان 121
آموزش و پرورش حقوقی کنکور تاک عصر نوین 122
آموزش و پرورش حقوقی  کنکور آرمان اندیشان 123
 آموزش و پرورش حقوقی  زبان باتاب شریف 124
 آموزش و پرورش  حقوقی زبان گفتمان فردا 125
 آموزش و پرورش حقوقی  کنکور علم تابان رسام 126
 آموزش و پرورش حقوقی  زبان آوای آریانا 127
 آموزش و پرورش حقوقی  زبان اندیشه آمیتیس 128
آموزش و پرورش حقیقی زبان یارا 129
آموزش و پرورش حقوقی زبان دراندیش درنیکا 130
آموزش و پرورش حقوقی کنکور ویرا پارسیان 131
آموزش و پرورش حقوقی کنکور مهراب پاسارگاد 132
آموزش و پرورش حقوقی زبان فکر آفرین هوشمند 133
آموزش و پرورش حقیقی زبان ارس گفتمان پرتو 134
کانون فرهنگی حقیقی کنکور ویژن 135
کانون فرهنگی حقیقی فن بیان و مذاکره هفت 136
آموزش و پرورش حقیقی کنکور  مشاوره اندیشان هیوا 137
آموزش و پرورش حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(دختران) 138
آموزش و پرورش حقوقی مدرسه دوره اول آتیه سازان(پسران) 139