آشنایی با مجوز های بهزیستی

موسسه اندیشه آسیا

موسسه اندیشه آسیا

آشنایی با مجوز های سازمان بهزیستی

سوالات متداول

1- انواع مجوزهای آموزشی صادر شده توسط سازمان بهزیستی چه مجوزهایی هستند؟

پاسخ: معروف ترین مجوز آموزشی صادره توسط سازمان بهزیستی ، مجوز مهد کودک می باشد.

2- آیا در حال حاضر امکان اخذ مجوز به نام خودمان ازسازمان بهزیستی وجود دارد؟ و شرایط آن چیست؟

پاسخ: جهت اطلاع از جدیدترین شرایط صدور مجوز توسط سازمان بهزیستی با کارشناسان موسسه اندیشه آسیا تماس بگیرید.
3- آیا از طریق واگذاری و یا اجاره مجوز می توان اقدام به تاسیس مهدکودک نمود؟
پاسخ: جهت دریافت اطلاعات کامل در این زمینه با کارشناسان موسسه اندیشه آسیا تماس بگیرید.
مجوزهای بهزیستی موجود
کد مجوز
نوع مجوز
وضعیت مجوز
سابقه فعالیت
نوع همکاری
610
مهدکودک
موافقت اصولی
-
مشارکت
611
مهدکودک
فعال
2 سال
مشارکت
612
مهدکودک
غیر فعال
1 سال
مشارکت
613
مهدکودک
فعال
3 سال
مشارکت
614
مهدکودک
فعال
1سال
مشارکت
615
مهدکودک
فعال
2 سال
مشارکت
616
مهدکودک
غیر فعال
2 سال
مشارکت
617
مهدکودک
موافقت اصولی
-
مشارکت
618
مهدکودک
موافقت اصولی
-
مشارکت
619
مهدکودک
موافقت اصولی
-
مشارکت
620
مهدکودک
موافقت اصولی
-
مشارکت
621
مهدکودک
فعال
2 سال
مشارکت
622
مهدکودک
فعال
1 سال
مشارکت
623
مهدکودک
فعال
1 سال
مشارکت
624
مهدکودک
غیر فعال
5 سال
مشارکت
625
مهدکودک
فعال
4 سال
مشارکت
626
مهدکودک
فعال
5 سال
مشارکت
627
مهدکودک
فعال
8 سال
مشارکت
628
مهدکودک
غیر فعال
7 سال
مشارکت
629
مهدکودک
غیر فعال
3 سال
مشارکت
630
مهدکودک
غیر فعال
1 سال
مشارکت
تذکر: درجدول فوق به دلیل محدودیت فضا، فقط اطلاعات مربوط به تعدادی از مجوزها درج گردیده است برای اطلاع از مشخصات مابقی مجوزها، با دفتر مؤسسه اندیشه آسیا تماس حاصل فرمائید.